Business Development Manager (HR Outsourcing and Staffing)

Business Development Manager (HR Outsourcing and Staffing) | For Candidate - L&A Corporation

JOB INFORMATION

Job title
Business Development Manager (HR Outsourcing and Staffing)
Job type
Full-time
Salary Range
Competitive
Experience
3
Education
Bachelor
Location
Ho Chi Minh

MỤC ĐÍCH
– Đảm bảo tiếp cận tất cả các khách hàng tiềm năng (công ty MNC, công ty CP) đang hoạt động tại Thị trường VN.
– Xây dựng & phát triển mối quan hệ với cộng đồng nhân sự chuyên nghiệp, bộ phận mua hàng các công ty MNC, công ty CP đang hoạt động tại thị trường VN.
– Đảm bảo gửi các Đề xuất bán hàng (proposal) cho từng khách hàng cụ thể.
– Đảm bảo mở rộng và phát triển mối quan hệ bán hàng với khách hàng nhằm đạt chỉ tiêu doanh số BGĐ giao.
– Phối hợp với các BP triển khai nhằm cung cấp chất lượng dịch vụ hoàn hảo.
TRÁCH NHIỆM
1. Tiếp cận khách hàng tiềm năng
– Xác định khách hàng tiềm năng (công ty MNC, công ty CP).
– Tiếp cận khách hàng để giới thiệu các dịch vụ của công ty.
2. Gửi Đề xuất bán hàng (propsal) cho khách hàng
– Phối hợp với Giám Đốc Phát triển Kinh Doanh chuẩn bị Đề xuất bán hàng (proposal) và gửi cho từng khách hàng cụ thể.
– Đảm bảo Đề xuất bán hàng chuyên nghiệp, thuyết phục khách hàng sử dụng dịch vụ thầu phụ nhân lực.
– Đảm bảo Đề xuất bán hàng được gửi đến những khách hàng tiềm năng. Tỷ lệ khách hàng quan tâm và sử dụng dịch vụ cao.
3. Thiết lập, duy trì, phát triển hệ thống khách hàng
– Thiết lập cơ sở dữ liệu (database) khách hàng.
– Lập kế hoạch kinh doanh và đề xuất các phương án Marketing phù hợp.
– Thiết lập quan hệ tốt với các khách hàng tiềm năng. Thực hiện tốt dịch vụ khách hàng, liên hệ thường xuyên với khách hàng để nâng cao và thúc đẩy hiệu quả kinh doanh.
– Xây dựng và phát triển mối quan hệ lâu dài với công đồng nhân sự chuyên nghiệp, cộng đồng mua hàng.
– Chịu trách nhiệm theo dõi việc thu hồi công nợ và đưa ra các đối sách thích hợp cho khách hàng.
YÊU CẦU
– Tốt nghiệp đại học QTKD hoặc tương đương
– Ngoại ngữ: Nghe nói lưu loát, có khả năng đọc dịch các văn bản ngoại ngữ liên quan tới chuyên môn
– Vi tính: Có khả năng sử dụng các ứng dụng văn phòng, CRM.
– Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương tại các Công ty ngành dịch vụ, tư vấn…….
– Kỹ năng:
• Hoạch định và tổ chức
• Quan hệ tốt trong cộng đồng nhân sự
• Xây dựng mạng lưới quan hệ
• Nhận thức về môi trường và tổ chức
• Quản lý sự thay đổi

CONTACT INFORMATION

Department
HR Department
Contact Name
Ms. Phuong Thao - HR Supervisor
Contact Phone
(84-8) 3910 3311 - Ext: 150
Contact Email
thao.nguyen@l-a.com.vn
Don't have time now?
Get a reminder in your inbox