Chuyên Viên Dịch Vụ Khách Hàng

Chuyên Viên Dịch Vụ Khách Hàng | For Candidate - L&A Corporation

JOB INFORMATION

Job title
Chuyên Viên Dịch Vụ Khách Hàng
Job type
Full-time
Salary Range
$ - $1000
Company profile
Khách Hàng của chúng tôi chuyên về Thực Phẩm-Đồ Uống
Experience
3
Education
Bachelor
No of jobs
1
Start publishing
October 27, 2016
Stop publishing
November 28, 2016
Location
Can Tho

TRÁCH NHIỆM
– Trực tiếp/ gián tiếp tiếp xúc với khách hàng, giải quyết thỏa đáng và hợp lý những yêu cầu của khách hàng phù hợp với các chính sách hiện hữu của công ty, trên khu vực phụ trách được cấp trên giao nhiệm vụ, tạo mối liên hệ với khách hàng.
– Theo dõi, kiểm tra, xử lý những vấn đề liên quan đến chất lượng sản phẩm tại các nhà phân phối và các điểm bán sản phẩm của công ty trên khu vực phụ trách. Điều tra định kỳ và đột xuất (Vào dịp lễ tết hoặc khi có yêu cầu phát sinh) tình hình CLSP ngoài thị trường. Hướng dẫn và kiểm tra cách bảo quản sản phẩm của các khách hàng nhằm phù hợp với quy định công ty.
– Kiểm tra và đánh giá CLSP đối với sản phẩm Postmix/FUB (các sản phẩm nước giải khát pha chế phối trộn nhanh) trên khu vực phụ trách ngoài thị trường. Tư vấn và hỗ trợ khách hàng và các điểm bán xử lý / tuân theo những quy định ATVSTP của Việt Nam và theo tiêu chuẩn của công ty. Thực hiện định kỳ, đột xuất hoặc khi có phát sinh điểm mới.
– Kiểm tra, đánh giá và hướng dẫn cách quản lý bảo quản hàng hóa tại các kho hàng phù hợp với quy định, trên khu vực phụ trách. Thực hiện định kỳ hoặc đột xuất đối với các kho không thuộc quản lý của các nhà máy sản xuất.
– Xử lý những hàng hóa hư hỏng phát sinh tại các kho trên khu vực phụ trách. Lập biên bản xác nhận tình trạng CLSP tại các kho theo yêu cầu của các BP Kho. Thực hiện định kỳ hoặc đột xuất.
– Phối hợp với các phòng ban khác để cô lập, thẩm định hoặc thu hồi những lô hàng có nghi ngờ về tình trạng chất lượng sản phẩm không phù hợp đã xuất ra thị trường.
– Cập nhật kịp thời về tình hình chất lượng sản phẩm và các loại bao bì dung tích mà các đối thủ cạnh tranh liên quan đang & đã sử dụng. Thực hiện định kỳ hoặc đột xuất.
– Báo cáo công tác thực hiện chính xác và đúng thời gian quy định theo tuần, tháng và năm với cấp trên, thông tin ngay cho người quản lý trực tiếp và phối hợp để kịp thời xử lý những sự cố bất ngờ có thể xảy ra khi phát hiện.
– Trang bị đầy đủ BHLĐ và thực hiện các quy định về ATLĐ và PCCC tại nơi làm việc.
– Các nhiệm vụ khác theo phân công của cấp Quản lý trực tiếp.

YÊU CẦU
– Bằng cử nhân về Công nghệ Thực phẩm, Công nghệ Hóa hoặc các ngành liên quan khác.
– Có kinh nghiệm trong lĩnh vực bán hàng và truyền thông là một lợi thế, ưu tiên ngành hàng tiêu dùng hoặc thực phẩm và nước giải khát.
– Có khả năng giao tiếp tốt bằng tiếng Anh, đặc biệt là tiếng Anh chuyên ngành kỹ thuật.
– Có kỹ năng huấn luyện / training tốt, rõ ràng, dễ hiểu.
– Năng động, có khả năng làm việc dưới áp lực cao và di chuyển nhiều (Trên địa bàn Mekong).
– Có kỹ năng lập kế hoạch và tính chủ động cao.

CONTACT INFORMATION

Department
Executive Search & Selection (ESS)
Contact Name
Ms. Viet Nga - Senior Manager, ESS
Contact Phone
(84-8) 3910 3311 - Ext: 161
Contact Email
ess@l-a.com.vn
Don't have time now?
Get a reminder in your inbox