Giám Đốc Điều Hành

Giám Đốc Điều Hành | For Candidate - L&A Corporation

JOB INFORMATION

Job title
Giám Đốc Điều Hành
Job type
Full-time
Salary Range
Negotiable
Company profile
Khách Hàng của chúng tôi chuyên về thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi
Experience
15
Education
Bachelor
No of jobs
1
Location
Ho Chi Minh

MỤC TIÊU
Xây dựng bộ máy tổ chức, hệ thống phân phối và quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh thuốc thú y, con giống và thức ăn chăn nuôi tại khu vực miền Nam.

TRÁCH NHIỆM
– Xây dựng kế hoạch kinh doanh theo định hướng của Công ty.
– Chịu trách nhiệm xây dựng hệ thống phân phối để thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh đã được phê duyệt.
– Phối hợp với bộ phận Marketing xây dựng kế hoạch marketing cho sản phẩm và chính sách bán hàng nhằm hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh.
– Chịu trách nhiệm xây dựng hệ thống giao nhận và quản lý đội ngũ giao nhận.
– Chịu trách nhiệm xây dựng bộ máy tổ chức và các chính sách nhân sự cho bộ phận kinh doanh.
– Tuyển dụng, đào tạo, đưa ra KPIs và giám sát việc thực hiện và hoàn thành các mục tiêu kinh doanh của nhân viên dưới quyền.
– Chịu trách nhiệm về kết quả kinh doanh của bộ phận trước Ban Giám đốc.

QUYỀN HẠN
– Triển khai kế hoạch kinh doanh đã được phê duyệt.
– Thực hiện các chế độ chính sách bán hàng đã được phê duyệt.
– Tuyển dụng và quản lý nhân sự cho bộ máy theo cơ cấu tổ chức đã được phê duyệt.

YÊU CẦU
* Kinh nghiệm
– Tối thiểu 15 năm kinh nghiệm làm việc
– Tối thiểu 5 năm làm việc ở vị trí tương đương trong cùng ngành nghề.
* Năng lực
– Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kinh doanh thức ăn chăn nuôi/ con giống.
– Có khả năng xây dựng hệ thống.
– Có kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức triển khai kế hoạch.
– Khả năng giao tiếp tốt.
– Quan điểm và thái độ tích cực, say mê công việc và công ty.
– Tư cách đạo đức tốt, đáng tin cậy, tài ứng biến, có trách nhiệm, khả năng thích nghi cao, linh hoạt và sáng tạo.
– Có khả năng định hướng chiến lược, khả năng phân tích, đánh giá cũng như kế hoạch cụ thể do cấp dưới đề xuất.
– Nhạy bén, linh hoạt, có khả năng ra quyết định kịp thời, dám chịu trách nhiệm.
– Kỹ năng quan hệ cộng đồng như ân cần, chu đáo, giao tiếp nhã nhặn dù đang phải đảm nhận nhiều nhiệm vụ một lúc. Luôn khách quan, tránh xử lý tình huống theo cảm tính. Có thể giải quyết mâu thuẫn và luôn tỏ ra lạc quan cùng với khiếu hài hước.

CONTACT INFORMATION

Department
Executive Search & Selection (ESS)
Contact Name
Ms. Viet Nga - Senior Manager, ESS
Contact Phone
(84-8) 3910 3311 - Ext: 161
Contact Email
ess@l-a.com.vn
Don't have time now?
Get a reminder in your inbox