IT Director

IT Director | For Candidate - L&A Corporation

JOB INFORMATION

Job title
IT Director
Job type
Full-time
Salary Range
Negotiable
Company profile
Khách Hàng của chúng tôi là một trong những công ty hàng đầu trong ngành FMCG
Experience
5
Education
Bachelor
No of jobs
1
Start publishing
September 23, 2016
Stop publishing
October 24, 2016
Location
Ho Chi Minh

TRÁCH NHIỆM

 • Chịu trách nhiệm lập kế hoạch chiến lược IT, bao gồm quản trị, cải tiến hệ thống IT với phân bổ nguồn lực và đầu tư hợp lý.
 • Chỉ đạo các hoạt động IT theo kế hoạch, bao gồm cả kế hoạch dự án IT và bố trí các nguồn lực con người.
 • Giám sát vấn đề sử dụng ngân sách của đội ngũ IT hoặc phòng IT.
 • Thiết kế, triển khai và thực thi các chính sách, thủ tục và tiêu chuẩn thực hành IT tốt nhất cho đội ngũ IT bộ phận IT của các phòng ban.
 • Nghiên cứu các giải pháp IT và kiến nghị nhằm cải thiện hệ thống IT và cơ sở hạ tầng IT.
 • Đàm phán và thông qua nhà cung cấp công nghệ, gia công phần mềm và các hợp đồng tư vấn và thỏa thuận dịch vụ.
 • Quản lý và vận hành hệ thống server
 • Phát triển báo cáo quản trị và hệ thống đáp ứng nhu cầu quản trị doanh nghiệp
 • Quản lý và quản trị hệ thống IT toàn Côngty, Nhà máy, Kho
 • Back-up công việc của bộ phận IT

YÊU CẦU

 • Ít nhất 5 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
 • Có kinh nghiệm quản trị hệ thống mạng
 • Trình độ ĐH chuyên ngành
 • Anh văn giáo tiếp tốt

CONTACT INFORMATION

Department
Executive Search & Selection (ESS)
Contact Name
Ms. Viet Nga - Senior Manager, ESS
Contact Phone
(84-8) 3910 3311 - Ext: 161
Contact Email
ess@l-a.com.vn
Don't have time now?
Get a reminder in your inbox