Trưởng Phòng Logistics

Trưởng Phòng Logistics | For Candidate - L&A Corporation

JOB INFORMATION

Job title
Trưởng Phòng Logistics
Job type
Full-time
Salary Range
Negotiable
Company profile
Khách Hàng của chúng tôi chuyên sản xuất về thực phẩm, sữa
Experience
2
Education
Bachelor
No of jobs
1
Start publishing
September 22, 2016
Stop publishing
October 24, 2016
Location
Binh Duong

TRÁCH NHIỆM
1. Triển khai và giám sát hoạt động Logistic
– Quản lý giao nhận, vận tải và điều phối hàng hóa của Công ty tới NPP theo đúng kế hoạch, tiết kiệm chi phí, hạn chế xảy ra tình trạng đứt hàng.
– Làm việc với các NCC, Nhà phân phối và nhân viên thị trường trong phạm vi được ủy quyền và kế hoạch được giao.
– Theo dõi đánh giá chất lượng NCC dịch vụ định kỳ nhằm lựa chọn NCC tốt, ổn định đáp ứng nhu cầu vận chuyển.
– Triển khai soạn thảo Hợp đồng kinh tế liên quan đến hoạt động Logistic trình phê duyệt.
– Đề xuất với Quản lý trực tiếp các kế hoạch, phương án nhằm nâng cao hiệu quả của hoạt động Logistic
2. Quản lý kho và tài sản
– Thực hiện công tác quản lý kho vật tư, thành phẩm, tài sản và phương tiện được giao.
– Triển khai và giám sát thực hiện các quy trình, công việc liên quan đến hàng hóa xuất, nhập, tồn và bảo quản hàng hóa tại kho.
– Kiểm soát tồn kho tối ưu, cung cấp vừa đủ đúng lúc đáp ứng yêu cầu SXKD.
3. Quản lý hành chính và nhân sự
– Quản lý nhân sự trong phòng Logistic hoạt động theo kế hoạch và sự chỉ đạo của Giám đốc Khối Cung ứng và thường xuyên rà soát, kiểm tra để điều chỉnh kịp thời khi có thay đổi.
– Phối hợp, tham gia tuyển dụng, huấn luyện, đào tạo phát triển đội ngũ nhân viên.
– Giám sát, đánh giá thành tích của nhân viên trong phạm vi quản lý.
– Ký các Hóa đơn, Chứng từ và Văn bản khác trong phạm vi ủy quyền.
– Thực hiện các báo cáo định kỳ theo quy định và khi có yêu cầu.
4. Quản lý mua vật tư
– Chịu trách nhiệm cung ứng đầy đủ vật tư mua đột xuất, giá trị nhỏ lẻ (theo quy định riêng của Công ty) phục vụ kịp thời sản xuất và hoạt động văn phòng.

YÊU CẦU
1. Học vấn chuyên môn:
– Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Kinh tế quản trị hoặc các chuyên ngành liên quan khác
– Các bằng cấp, chứng chỉ về logistic là lợi thế
2. Kiến thức:
– Lập và triển khai kế hoạch
– Quản lý, điều hành và kiểm tra các hoạt động điều phối bán hàng Logistic
– Có kiến thức về phân tích báo cáo.
3. Kinh nghiệm:
– Kinh nghiệm: Ít nhất 02 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Logistic tại các công ty Công ty có qui mô lớn về ngành hàng tiêu dùng nhanh/ ngành hàng sữa, thực phẩm.
4. Kỹ năng:
– Thành thạo tin học văn phòng
– Tiếng Anh giao tiếp
– Kỹ năng giao tiếp, đàm phán
– Kỹ năng chăm sóc khách hàng
– Kỹ năng trình bày, thuyết phục
– Kỹ năng dẫn dắt đội ngũ.

CONTACT INFORMATION

Department
Executive Search & Selection (ESS)
Contact Name
Ms. Viet Nga - Senior Manager, ESS
Contact Phone
(84-8) 3910 3311 - Ext: 161
Contact Email
ess@l-a.com.vn
Don't have time now?
Get a reminder in your inbox