Trưởng Phòng Nhân Sự

Trưởng Phòng Nhân Sự | For Candidate - L&A Corporation

JOB INFORMATION

Job title
Trưởng Phòng Nhân Sự
Job type
Full-time
Salary Range
Negotiable
Company profile
Khách Hàng của chúng tôi chuyên sản xuất về thực phẩm, sữa
Experience
5
Education
Bachelor
No of jobs
1
Start publishing
September 22, 2016
Stop publishing
October 24, 2016
Location
Binh Duong

NHIỆM VỤ
* Quản trị nhân sự
– Tổ chức hệ thống nhân sự và định hướng xây dựng văn hóa doanh nghiệp
+ Phối hợp các Phòng/Bộ phận liên quan để  xây dựng mô hình tổ chức của nhà máy, xây dựng cơ chế phân công, phân cấp, phân định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các bộ phận và cá nhân trong nhà máy.
+ Đề xuất phân bổ nguồn lực trong nhà máy, đảm bảo sự phù hợp giữa con người với các vị trí công việc đảm nhận.

– Xác lập và tổ chức, thực hiện chiến lược nhân sự
+ Xây dựng, phát triển và thực hiện chiến lược nhân sự.
+ Đề xuất quy chế trả lương. thưởng, phúc lợi, hệ thống đánh giá kết quả thực hiện công việc của nhân viên.

– Kiểm soát hệ thống nhân sự
+ Thiết lập, duy trì và thực hiện phân tích các thông số đo lường và tiêu chí đánh giá kết quả hoạt động của công tác nhân sự.
+ Đảm bảo sự phụ hợp cửa các Quy chế, chính sách trong Nhà máy về Lao động tiền lương với các quy định của pháp luật và chế độ, chính sách của Nhà nước.
– Điều hành và giám sát hoạt động của các Tổ viên
+ Điều hành và giám sát hoạt động của các Tổ viên thuộc Bộ phận Nhân sự Hành chính (Tổ bảo vệ, Tổ xe, Tổ bếp…)

* Quản lý hành chính
– Tổ chức công tác hành chính
+ Thiết lập, duy trì hệ thống quản trị văn phòng hiện đại và chuyên nghiệp.
+ Tổ chức xây dựng, kiện toàn và hướng dẫn nhân viên thực hiện các qui định về soạn thảo, ban hành, lưu trữ văn bản, quản lí thông tin, sử  dụng con dấu.
+ Tổ chức các sự kiện, cuộc họp, hội nghị
+ Đảm bảo công tác an ninh thông tin dữ liệu, duy trì và khai thác hoạt động trang thiết bị văn phòng và hệ thống công nghệ thông tin
– Thực hiện công tác đối ngoại
+ Thiết lập, thực hiện quan hệ với các cơ quan hữu quan và thừa ủy quyền của Ban Giám đốc Nhà máy trả lời, giải quyết các vấn đề thuộc chức năng, nhiệm vụ bộ phận Nhân sự – Hành chính và/hoặc các vấn đề được Ban Giám đốc ủy quyền.

YÊU CẦU:
– Tuổi đời từ 30 đến 40
– Tốt nghiệp Đại học chính quy chuyên nghành Quản trị nhân sự/ Kinh tế lao động
– Am hiểu pháp luật và các vấn đề về nhân sự hành chính.
– Tính cách: Năng động, cẩn trọng và có trách nhiệm trong công việc.
– Kinh nghiệm: tối thiểu 3 năm quản lý Hành chính Nhân sự
– Kỹ năng: Kỹ năng lãnh đạo, hoạch định, tổ chức, giám sát và điều phối công việc, thành thạo vi tính văn phòng, giao tiếp Anh văn tốt.
– Khả năng làm việc độc lập với cường độ cao.

CONTACT INFORMATION

Department
Executive Search & Selection (ESS)
Contact Name
Ms. Viet Nga - Senior Manager, ESS
Contact Phone
(84-8) 3910 3311 - Ext: 161
Contact Email
ess@l-a.com.vn
Don't have time now?
Get a reminder in your inbox